ОмскАвтоСклад

Главная

2019-жылдын 31-октябрында К.И.Скрябин атындагы КУАУнун алдындагы Техника-экономикалык колледжинде окутуучулардын спорттук даярдыктары боюнча (ГТО) иш-чара болду. Анда окутуучулар спорттук ченемдерди (нормативдерди) тапшыруу менен өздөрүнүн спорттук даярдыктарын көрсөтүштү.

 

     

ТЭК при КНАУ им.К.И.Скрябина