ОмскАвтоСклад

Obystroy.com

Главная

2019-жылдын 26-ноябрында  К.И.Скрябин атындагы КУАУнун алдындагы Техника-экономикалык колледжинде Жалпы билим берүү бөлүмүнүн орус тили мугалими Атабекова Э.Т. ТО-18 тайпасында «Текст жана анын белгилери» темасы боюнча изилдөөчүлүк ачык сабак өткөрдү.

 

  

ТЭК при КНАУ им.К.И.Скрябина