ОмскАвтоСклад

Obystroy.com

Главная

2019-жылдын 27-ноябрында К.И.Скрябин атындагы КУАУнун алдындагы Техника-экономикалык колледжинде физика мугалими Утемисова Н.Ж. «Электрлик заряд жана элементардык бөлүкчө. Электростатиканын негизги закону - Кулондун закону» темасында  1- курстун ЭФ-19 тайпасында ачык сабак өттү.

 

 

ТЭК при КНАУ им.К.И.Скрябина