ОмскАвтоСклад

Obystroy.com

2018-жылдын 1-июнунда К.И.Скрябин атындагы КУАУнун алдындагы Техника-экономикалык колледжинин 2-курсунун студенттери Ата Бейитке барып келишти. Студенттер репрессиянын курмандыгы болгон кыргыз элинин азаматтарынын тагдыры менен таанышышты. Бул жерде улуу жазуучу Ч. Айтматовдун жана элдик революциянын курмандыктары болгон эр азаматтардын айкелдерине таазим этишти.

 

  

 

ТЭК при КНАУ им.К.И.Скрябина