ОмскАвтоСклад

Obystroy.com

Сообщение

2016-жылдын 7-декабрында КУАУнун алдындагы  Техника-экономикалык  колледжинде залкар жазуучу Ч. Айтматовдун туулган кγнγнө карата «Ч.Айтматов жалпы адамзаттык проблемаларды көтөргөн жазуучу” аттуу ХII - Айтматовдук окуу  болуп өттү.  Соңунда,   «Айтматов мен үчүн», «Актердук чеберчилик» «Көркөм окуу» аттуу кароо-сынак өткөрүлүп,    жазуучунун чыгармачылыгына арналган көргөзмө, слайддар  уюштурулду.

 

 

         

ТЭК при КНАУ им.К.И.Скрябина