2022-2023-окуу жылынын 20-21-декабрында К.И.Скрябин атындагы КУАУнун алдындагы Техника-экономикалык колледжинин кураторлору студенттерди сергек жашоо образына үгүттөп, студенттерге видеороликтер, слайддар менен тамеки жана насвайды колдонуу адамдын ден соолугуна кандай таасир этери тууралуу түшүндүрмө иштерин жүргүзүштү.