Скрябин атындагы КУАУнун алдындагы Техника-экономикалык  колледжинин  Жалпы билим берүү бөлүмү тууралуу маалымат.
Жалпы билим берүү бөлүмү ТЭКтин мурдагы директору, техн.и.д.,профессор Ж.С.Шаршембиевдин демилгеси менен 2014-жылдын 1-сентябрында түзүлгөн. Алгач бөлүмдүн  башчысы болуп Н. К. Майрыкова дайындалган. 2016-2017-жылга чейин бөлүмдүн башчысы болуп Э.Т.Атабекова иш алып барган. 2017-жылдын 1-сентябрынан тартып ушул кезге чейин бөлүмдү А.Б.Көкөева ийгиликтүү башкарып келүүдө.

Жалпы билим берүү – билим берүүчү мектептерде, атайын орто кесиптик окуу жайларында  бардык балдарды милдеттүү түрдө (тиешелүү минимум көлөмүндө) жалпы окутуу. Жалпы билим берүү мамлекет тарабынан камсыз кылынат. Жалпы билим берүү тармагын реформалоону жүргүзүүдө педагогдук кадрлар өзгөчө роль ойноодо. Анын сыңарындай, алардын кесиптик чеберчиликтерин жогорулатуу колледж жана өзүлөрү тарабынан ишке ашырылып, КРнын билим берүү жана илим министрлиги тарабынан башка  кесиптик  билим берүү уюмдары, мекемелер тарабынан ишке ашырылып келүүдө.

Биздин окуу жайыбыздын бул бөлүмү жыл сайын 9-класстын базасында  жүздөн ашуун студенттерди кабыл алып,  1-курстан  эки семестр ичинде 13-15 предметтик сабактарды окутуп, татыктуу билим жана тарбияны камсыз кылып келүүдө. ЖББ бөлүмүндө жыйырмадан ашуун окутуучу предметтик дисциплиналар боюнча сабактарды өтүшөт.  Окуу жайы мына ошол сабактарды өтүү  үчүн  сабактарга ылайыкталган атайын аудиториялар менен камсыз болгон материалдык – техникалык  базага ээ, башкача айтканда, телевизорлор, ноутбуктар, проекторлорду колдонуу менен сапаттуу жогорку деңгээлдеги сабактар өтүлөт.

ЖББнын окутуучуларынын катарын КРнын Билим берүү жана илим министрлигинин “Билим берүүнүн мыктысы” төш белгисинин ээлери  Көчөрбаева Г.А. (матаематика), Жумабекова Э.Ш (химия), Рысалиева А.Ж. (орус тили жана адабияты), КРнын Билим берүү жана илим министрлигинин “Ардак грамотасынын “ ээси Джакыбалиев Р.С. (дене тарбия),  К.И.Скрябин атындагы КУАУнун “Ардак грамотасынын” ээлери Көкөева А.Б. (кыргыз тили жана адабияты), Атабекова Э.Т. (орус тили жана адабияты), Алыбаева Ч.М. (география), Эшенкулова А.А. (адам жана коом) жана башка окутуучулар толуктап турат.

Азыркы учурдун талабына ылайык кесиптик билимге ээ болгон жаш кадрларды даярдоодо биздин колледждин, анын ичинде жалпы билим берүү бөлүмү ырааттуу, сапаттуу билим берип келе жатат жана мындан ары  да иштей бермекчибиз.

Преподавательский состав


“Жалпы билим берүү” бөлүмүнүн башчысы
Кыргыз тили жана адабияты, манас таануу сабагынын окутуучусу
Ж.Баласагын (мурдагы ССРдин 50 жылдыгы) атындагы КУУну аяктаган.
Билими: жогорку
Факультети: «Кыргыз филологиясы жана журналистика»
Адистиги: «Журналист».
К.И.Скрябин атындагы КУАУнун “Ардак грамотасынын” ээси
Байланыш маалыматы: +996 (705) 314 002
E-mail: kokoeva61@bk.ruОрус тили жана адабияты сабагынын окутуучусу
РФнын  “Ардак белгиси” ордендүү  Курск мамлекеттик педагогикалык институтун аяктаган
Билими: жогорку
Факультети: орус филологиясы
Адистиги: орустили жана адабиятынан окутуучу
К.И.Скрябин атындагы КУАУнун “Ардак грамотасынын” ээси
Байланыш маалыматы: +996 (704) 223 080
E-mail: aet6040@mail.ruМатематика сабагынын окутуучусу Ж. Баласагын (мурдагы ССРдин 50 жылдыгы) атындагы КУУну аяктаган.
Билими: Жогорку
Адистиги: Математик окутуучу
Факультети: Математика
КРнын Билим берүү жана илим министрлигинин “Билим берүүнүн мыктысы“ төш белгисинин ээси
Байланыш маалыматы: +996 (502) 631 258
E-mail: gulnarakochorbaeva21@gmail.comМатематика сабагынын окутуучусу
Ж.Баласагын (мурдагы ССРдин 50 жылдыгы) атындагы КУУну аяктаган.
Билими: жогорку
Адистиги: математик окутуучу
Факультети: математика
Байланыш маалыматы: +996 (222) 068 879
Email: gabdymomunovna@gmail.com  Химия сабагынын окутуучусу
Ж.Баласагын (мурдагы ССРдин 50 жылдыгы) атындагы КУУну аяктаган.
Факультети: Химия
Адистиги: химик окутуучу
КРнын Билим берүү жана илим министрлигинин “Билим берүүнүн мыктысы“ төш белгисинин ээси.
Байланыш маалыматы: +996 (705) 890 790
E-mail: Idgumabekova@mail.ruКыргыз тили жана адабияты сабагынын окутуучусу
БГУну аяктаган
Билими жогорку: магистр
Факультети: филология
Адистиги: кыргыз тили жана адабиятынан окутуучу
КРнын Билим берүү жана илим министрлигинин “Билим берүүнүн мыктысы“ төш белгисинин ээси.
Байланыш маалыматы: +996 (703) 711 712
E-mail: arsen_220610@mail.ru    Дене тарбия сабагынын окутуучусу
Б.Т.Турусбеков атындагы Кыргыз мамлекеттик дене тарбия жана спорт Академиясын (мурдагы Кыргызстан мамлекеттик дене тарбия институтун) аяктаган
Билими жогорку: магистр
Факультети: педагогика
Адистиги: жалпы педагогика
Квалификациясы: тренер-окутуучу
КРнын Билим берүү жана илим министрлигинин “Ардак грамотасынын“ ээси
Байланыш маалыматы: +996 (707) 551 606; +996 (777) 608 008
E-mail: abudabu  78@mail.ru Салттуу билимдер сабагынын окутуучусу
И.Арабаев атындагы КМУну аяктаган
Билими жогорку: магистр
Факультети: филология
Адистиги: кыргыз тили жана адабиятынан окутуучу
ТЭКтин “Ардак  грамотасы”менен сыйланган
Байланыш маалыматы: +996 (709) 993 649
E-mail: rmoldobaeva 85@gmail.com  География сабагынын окутуучусу
К.И.Скрябин атындагы КУАУну аяктаган
Билими: жогорку
Адистиги: инженер-эколог
Факультети: гидромелиорация жана суу ресурстар
К.И.Скрябин атындагы КУАУнун “Ардак грамотасынын” ээси
Байланыш маалыматы:  +996 (703) 691 918
E-mail: Chika140181@mail.ruФилософия, коом таану сабагынын окутуучусу
Ж.Баласагын  атындагы КУУну аяктаган
Билими: жогорку
Адистиги: философия
Факультети: философия жана мамлекетти башкаруу
К.И.Скрябин атындагы КУАУнун “Ардак грамотасынын” ээси
Байланыш маалыматы:  E-mail: alipeyin@mail.ru 
Тел.: +996 (550) 13-08-84Чет тили сабагынын окутуучусу
Ж.Баласагын  атындагы КУУну аяктаган
Билими: жогорку
Адистиги: чет тилинин окутуучусу
Факультети: чет тилдери
Байланыш маалыматы: +996 777 003 187
E-mail: zhumabayevaksan@mail.ru  Тарых сабагынын окутуучусу
Ж.Баласагын  атындагы КУУну аяктаган
Билими жогорку: магистр
Адистиги: тарых сабагынан окутуучу
Факультети:  тарых жана аймак таануу
К.И.Скрябин атындагы КУАУнун алдындагы ТЭКтин “Ардак грамотасынын” ээси
Байланыш маалымат: +996 707 598 848
E-mail: kuzya-93-@mail.ru Чет тили сабагынын окутуучусу
И.Арабаев атындагы КМУну аяктаган
Билими жогорку: бакалавр
Факультети: Чыгыш таануу жана эл аралык мамилелер
Адистиги: филология (англис тили)
Байланыш маалыматы: +996 (501) 868 877
E-mail: tashmatova. saikal@cloud.comФизика жана астрономия сабагынын окутуучусу
Ж.Баласагын  атындагы КУУну аяктаган
Билими жогорку: магистр
Факультети: Физика жана электроника
Адистиги : Физика жана астрономия сабагынын окутуучусу
Байланыш маалыматы: +996 (700) 615 364     
E-mail: aibarchynbolotbekova@gmail.com           Башталыч аскерге чейинки даярдык сабагынын окутуучусу  
Б.Т.Турусбеков атындагы  Кыргыз мамлекеттик дене тарбия жана спорт Академиясын аяктаган
Билими: жогорку
Адистиги: Башталгыч аскерге чейинки даярдык
Факультети:
Байланыш маалыматы: +996 (501) 172 021Биология сабагынын окутуучусу
И.Арабаев атындагы КМУну аяктаган
Билими жогорку: магистр
Адистиги: биология
Факультети: биология жана химия
Байланыш маалыматы: +996 (774) 998 898
E-mail: munara_ishenbaeva@mail.ru