2022-жылдын 30-ноябрында Бишкектеги курулуштагы архитектура жана менеджмент колледжинде өткөрүлгөн студенттердин арасындагы илимий-студенттик конференцияга Техника-экономикалык колледжинин Ф-20 тайпасынын студенти Жамангулов Дөөлөт «калктын жашоо деңгээлине баалардын жогорулашынын таасири: проблемалар жана аларды чечүүнүн жолдору» темасында катышып 1-орунду ээледи. Илимий жетекчиси ТЭКтин “Экономика жана бухгалтердик эсеп” бөлүмүнүн окутуучусу Ибраева Н.Т.